Your Ecolomic Datacenter

Een passief gebouw kennen we algemeen als een gebouw dat geen energie verbruikt. Ecolomics gaat nog verder. In ons concept zit een Actief gebouw. Immers 70 % van de tijd produceert het meer energie dan er verbruikt wordt. De nadruk ligt op ECOLOgisch en tegelijk ECONOmisch Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.​
 
​​

intelligent systeem
 

warmteopslag, free cooling​fotovoltaïsche cellen, warmterecuperatie,...
doet de meters terugdraaien​

hyperefficiënt

 

Gloednieuwe state-of-the-
art storage oplossingen leveren maximale prestaties
bij minimaal verbruik​

actief ipv. passief​​


Door de gebruikte technologie zijn wij in
staat om meer energie te produceren dan te verbuiken


​gerust geweten

 

Geniet van veilige opslag
mét regelmatige backups,
en dat op een verant-
woorde manier​